Kontakt

Fakturačné údaje

Ceratrade s.r.o.
J. Jesenského 538/9
971 01 Prievidza

IČO: 51277514
DIČ: 2120656813
IČ DPH: SK2120656813
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.35804/R

+421 903 866 137‬

+421 905 162 905‬

ceratrade@ceratrade.sk